Dirwy a hysbysiad gorfodi i Superior Style Home Improvements

by ICO | 18th September 2019 10:54 am

Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) wedi rhoi dirwy o £150,000 i gwmni ffenestri dwbl o Abertawe am wneud galwadau niwsans.
Source: ico.org.uk

Source URL: https://www.gdpr.associates/dirwy-a-hysbysiad-gorfodi-i-superior-style-home-improvements/